فوم الاستومری

96/12/16

فوم الاستومری

فوم مشکی الاستومری عایق الاستومری از مجموعه محصولات مربوط به عایق حرارتی و صوتی به حساب می آید.در واقع فوم عایق الاستومری با ساختار سلول بسته ی خود از انتقال حرارت و صوت بطور عمده جلوگیری کرده و […]
98/02/24
گرمایش از کف

بازرگانی حسینپور

بازرگانی حسین پور  قديمي ترين سيستم ابرساني که امروزه تقريبا منسوخ شده و کمتر از آن استفاده ميشود لوله هاي اهني گالوانيزه ميباشد .  لوله هاي […]
99/03/11

نمایندگی فوم الاستومری کافلکس

نمایندگی فوم الاستومری کافلکس عایق های آلمانی  کافلکس عایق های الاستومری لوله ای کایفلکس آلمان با توجه به کاربری های مختلف در انواع ذیل و از […]