نمایندگی پلی اتیلن پلیرود

98/04/07
نمایندگی پلی اتیلن پلیران

نمایندگی اتصالات پیچی پلیران

نمایندگی اتصالات پیچی پلیران تنوع سایز و ظرفیت لوله با فشار ۵ و ۶ و ۱۰ بار محصولات دیگر این مجموعه پوش فیت، سیستم پکس، اتصالات […]
98/07/08

قیمت پلی اتیلن دینا پلیمر

قیمت پلی اتیلن  دینا پلیمر مشخصات لوله اتصالات و قیمت پلی اتیلن دینام پلیمر  لیست قیمت دینا پلیمر ۱۳۹۹٫۱۲٫۰۹ شرکت گیتی پسند با تولید لوله و […]