یزد

98/03/05

قیچی لوله بر آذین

قیچی لوله بر  آذین مخصوص پروژه های وسیع برای بریدن لوله های سایز بالای ۳۰ میباشد. قدرت فنر موجود در‌ قیچی لوله بر آذین بسیار با کیفیت […]
98/03/06
دستگاه اتو توسن

بررسی قیمت دستگاه اتو لوله سبز

بررسی قیمت دستگاه اتو لوله سبز آشنایی و بررسی قیمت دستگاه اتو لوله سبز و سفید پلاستیکی یا پلیمری PP  دستگاه اتو لوله سبز یکی از […]